Vyhledat

ZAČALI JSME S PŘÍPRAVOU DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Průzkum městských čtvrtí (Pražský průzkum) porovná městské oblasti odlišného charakteru v Praze, tak jak byly identifikovány v předchozím sociálně geografickém výzkumu (vnitřní město, sídliště, vilové čtvrti, historické obytné oblasti dělnické třídy, příměstské oblasti, nová sídliště v kompaktním městě).

0 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vyšla nová publikace

V minulých dnech vyšel článek v časopise Journal of Housing and the Built Environment s názvem: „Towards ordinary quarters: the development of housing estates in Prague after transformation“ od Martin