Vyhledat

ZAČALI JSME S PŘÍPRAVOU DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Průzkum městských čtvrtí (Pražský průzkum) porovná městské oblasti odlišného charakteru v Praze, tak jak byly identifikovány v předchozím sociálně geografickém výzkumu (vnitřní město, sídliště, vilové čtvrti, historické obytné oblasti dělnické třídy, příměstské oblasti, nová sídliště v kompaktním městě).

0 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Během jara jsme se s v rámci projektu posunuli do sběru poslední části rozhovorů. Ty sbíráme na tzv. nových sídlištích v Praze a Brně. Konkrétně se jedná o Nový Hloubětín a Kamechy. V Novém Hloubětíně