top of page
Vyhledat

Vyšel článek věnující se sídlištím v Česku a Estonsku

S radostí oznamujeme, že vyšel článek zaměřený vývojové na trajektorie sídlišť. Autory článku jsou Kadi Kalm, Petra Špačková, Jan Sýkora a Ondřej Špaček. Článek vyšel v časopise Cities.


Hlavní cíle výzkumu:


Stále více studií se zaměřuje na odlišné trajektorie sídlišť v postsocialistických městech, většinou se však jedná o případové studie konkrétních měst. Výzkumů, které by nabízely systematičtější a srovnávací analýzu odlišných sídlišť mezi sídelními systémy různých zemí, je málo.


Článek zkoumá trajektorie sídlišť v letech 1989 až 2011 na základě socioekonomických, demografických a etnických charakteristik jejich obyvatel. Zkoumá proměny sídlišť v estonských a českých městech.


Autoři využívají data ze sčítání lidu a techniky shlukování k vytvoření typologií sídlištních čtvrtí.


Výsledky:


Výsledky naznačují, že hlavní vývojovou trajektorií estonských a českých sídlišť byla stabilita, přičemž sídliště zůstávají ve stejném typu sídliště a vyvíjejí se podobně jako ostatní městské čtvrti. To souvisí především se specifiky trhu s bydlením v postsocialistických zemích a stárnutím obyvatelstva, které jsou hlavními mechanismy rezidenčních změn sídlišť. Další typy trajektorií jsou diferencovány podle dvou linií: postavení města v rámci systému osídlení a umístění těžkého průmyslu ve městě v období socialismu, což ukazuje na přetrvávající dopad socialistického rozvoje měst na sídliště.Celý článek k přečtení zde.

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page