top of page
Vyhledat

Příspěvky na Výroční konferenci České sociologické společnosti

V minulém týdnu proběhla Výroční konference České sociologické společnosti (ČSS), na které jsme představili dosavadní výsledky našeho výzkumu. V panelu “Financialization, Citizenship and Housing” byly prezentovány hned dva příspěvky:


Slavomíra FERENČUHOVÁ, Petra ŠPAČKOVÁ: Specifics of housing estates and residential satisfaction in Czech cities: a historical comparison


Vědkyně se ve své prezentaci zaměřily na (1) představení projektu GAČR, (2) vysvětlení obsahu a strategií multidisciplinárního výzkumného projektu ze 70. let s využitím v té době publikovaných dokumentů a „rekonstruovaného“ sociologického dotazníku, který tým při výzkumu využil. (3) Rovněž výzkumnice představily první výsledky srovnávacího šetření pražských čtvrtí (městských čtvrtí, sídlišť, předměstí), který se zaměřuje na rezidenční spokojenost a postoje k rezidenční mobilitě.


Petra ŠPAČKOVÁ, Jan SÝKORA, Kadi KALM, Ondřej ŠPAČEK: Various housing estates’ trajectories in post-socialist cities: does the socialist legacy still matter?


Vědci a vědkyně se věnovali trajektoriím různých sídlišť v letech 1989 až 2011 v Estonsku a v Česku. Představili, jaké jsou dominantní trajektorie sídlištních čtvrtí v estonských a českých městech v průběhu dvaceti let. Předběžné výsledky ukazují, že:

  • V různých typech měst existují různé typy sídlišť. Ačkoli zde může stále existovat stereotypní obraz post-socialistického sídliště, jedná se o velmi různorodý soubor městských čtvrtí s různými vývojovými trajektoriemi:

    • Hlavní města se z hlediska typů sídlišť jeví jako nejrůznorodější

    • Typy sídlišť v Česku a Estonsku se mění podobně podle hierarchie měst

    • Trend vývojových trajektorií sídlišť v Česku a Estonsku je odlišný

Nyní budou výzkumníci a výzkumnice pokračovat v dalších analýzách!


14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page