Vyhledat

DOKONČUJEME PŘÍPRAVU DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Na základě archivního výzkumu se nám podařilo částečně zrekonstruovat, jak vypadal dotazník, který používal ve známém výzkumu v druhé polovině 70. let tým vedený Jiřím Musilem ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury. Do našeho šetření "průzkum městských čtvrtí" jsme část těchto otázek převzali a doplnili je novými otázkami, které jsou relevantní pro současný výzkum sídlišť. Naše šetření se zaměřuje na srovnání různých typů čtvrtí v Praze. Budeme se v něm ptát na otázky, které souvisejí s tématy rezidenční spokojenosti, rezidenční mobility, sousedství správy domů ve čtvrtích, kde respondenti bydlí, a názory na architekturu, urbanismus a vnímání sídlišť.

0 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Slavomíra Ferenčuhová, Petra Špačková a Martin Ouředníček představili náš projekt a dosavadní výsledky na Českém rozhlase Plus. Záznam si můžete poslechnout zde (od 17:44) a v následujících dnech se

V minulých dnech vyšel článek v časopise Journal of Housing and the Built Environment s názvem: „Towards ordinary quarters: the development of housing estates in Prague after transformation“ od Martin